Get Adobe Flash player
psychologická poradna   terapie   koučink   poradenství   psychoterapie   supervize  diagnostika   kurzy   psychologická poradna   terapie   koučink   poradenství   psychoterapie   supervize  diagnostika   kurzy   psychologická poradna   terapie   koučink   poradenství   psychoterapie   supervize  diagnostika   kurzy   psychologická poradna   terapie   koučink   poradenství   psychoterapie   supervize  diagnostika   kurzy   psychologická poradna   terapie   koučink  

firemní  a kariérovou koučink - manažerské poradenství - kariérové poradenství - profesní diagnostika - supervize - vzdělávání a kurzy
životní koučink - partnerské a manželské poradenství - sociální poradenství - individuální psychoterapie a poradenství - relaxace

 

Vítejte na stránkách poradenstvi.net

psychologická poradna - terapie, poradenství, supervize, koučink

Jsme týmem profesionálů s dlouholetou odbornou zkušeností a velmi pozitivními referencemi.
Cílevědomě pomáháme
našim klientům efektivně dosahovat jejich stanovené cíle.

http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=3062

Smyslem nabízených služeb je podpořit klienta ve správnosti jeho jedinečné životní cesty a pomoci mu získat autentické sebehodnocení a neefektivní formy přístupu k životu nahradit formami vedoucími ke kýženému cíli.

Protože si velmi zřetelně uvědomujeme, že spokojený člověk musí mít jak kariérní, tak osobní složku svého života v rovnováze, nabízíme služby pokrývající obě tyto oblasti lidského života, které členíme je do oblasti partnerského poradenství a profesního poradenství.

 

Partnerské poradenství

Partnerské poradenství pokrývá nabídku klasické manželské a psychologické poradny a nabízí tyto služby:

individuální psychoterapie a poradenství
partnerské a manželské poradenství
sociální poradenství
životní koučink
relaxace a nácvik relaxačních technik
♦ on-line psychologická poradna

 

Partnerské poradenství se nejčastěji zabývá těmito tématy:
♦ řešení a zlepšování manželské a rodinné komunikace
♦ pomoc manželstvím ohroženým rozvratem http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=3062
♦ řešení osobních a partnerských problémů
♦ úprava vztahu po odhalené nevěře
♦ vyrovnání se s rozpadem vztahu
♦ zlepšování generačního soužití
♦ vztahová či intimní odtažitost
♦ partnerská nedorozumění
♦ výchovné problémy dětí
♦ rozvod manželství
♦ smutek
♦ komunikační obtíže
♦ psychospirituální krize
♦ podpora osobního růstu
♦ rozvoj mezilidských vztahů
♦ pomoc v krizových situacích
♦ pomoc při překonávání stresu
♦ poruchy spánku a jiné psychosomatické obtíže
♦ smíření se se zdravotními obtížemi či úmrtím osoby blízké 

 

Profesní poradenství

Profesní poradenství je užitečným nástrojem profesního a kariérního růstu našich klientů a je členěno do těchto služeb:
firemní a kariérový koučink
manažerské poradenství
kariérové poradenství
profesní diagnostika
supervize
vzdělávání a kurzy

Profesní poradenství se nejčastěji zabývá těmito tématy:
♦ rozvoj měkkých manažerských dovedností - soft skills
♦ supervize v organizaci – rozvoj vašeho týmu
♦ týmová spolupráce a rozvoj kreativityhttp://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=3062
♦ efektivní motivace podřízených
♦ prevence syndromu vyhoření
♦ rozvoj asertivních dovedností
♦ efektivní vedení porad
♦ stress management
♦ mentální mapování
♦ psychologie pro manažery
♦ rozvoj prezentačních dovednosti
♦ rozvoj komunikačních dovedností
♦ techniky jednání s náročným klientem
♦ úspěšná verbální a neverbální komunikace
♦ pohlavní stereotypy v rozhodovacm procesu
♦ kompetenční role na pracovišti = efektivní řízení
♦ relaxační a dechová cvičení - pozitivní práce pod stresem
♦ psychologické aspekty komunikace a mezilidských vztahů
(motivace, kooperace, neverbální komunikace, sociální chování, ovlivnitelnost jedince skupinou ...)Věříme, že každý je ve své přirozenosti schopen pozitivního růstu


 

 

 

 

 

Aktuality / partnerské

 • Pět jazyků lásky - přijímaní darů (video)

  video z LADY M 113. díl

  Pět jazyků lásky - přijímaní darů

  Znáte potřeby svých blízkých? Umíte jim účinně vyjádřit svou blízkost?

 • Opět hostem LADY M

  Naše názory

   

  Třetí "jazyk lásky" - Přijímaní darů

  Výjimečně zítra můžete vidět Luciana Kantora v pořadu Lady M - TV Metropol.
  Neváhejte a pište své dotazy do studia.

   

Aktuality / profesní